Runstyckets skola

 Välkommen till vår hemsida.

 

Tillsyn av Runstyckets förskola ab 2017
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Runstyckets förskola ab (556451-8081) under våren 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen förskoleklass och grundskola.


Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Runstyckets förskola ab.


Tillsyn av Runstyckets förskola ab 2010

"Tillsynen av den fristående grundskolan Runstyckets skola har visat på en verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-9 där kunskapsresultaten hos eleverna är mycket goda och måluppfyllelsen hög. Skolan har vidare en bra lärandemiljö som i stor utsträckning erbjuder delaktighet, trygghet och studiero för eleverna."

 - Utdrag ur skolinpektionens utlåtande år 2010 .

        Läs mer om oss under rubriken "Om vår skola" i menyn till vänster.